Water Matter  

Ozone Application in Air Treatment / Mobile Unit

เครื่องผลิตก๊าซโอโซนชนิดเคลื่อนที่ได้ เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ :
1. ใช้อบฆ่าเชื้อในคลินิก โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องทำฟัน ห้องพักในโรงแรม ห้องปลอดเชื้อต่างๆ
2. ใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำ เช่น ในถังพักน้ำดื่ม น้ำปลอดเชื้อล้างแผล
3. ใช้ในการกำจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในสถานที่ต่างๆ เช่นห้องเก็บขยะ ห้องใต้ดิน ห้องน้ำ ห้องเย็นเก็บอาหาร

เครื่องผลิตก๊าซโอโซนชนิดเคลื่อนที่ได้ สามารถใช้งานได้หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นในแหล่งต่างๆ ทั้งในน้ำและในอากาศ

Ozone Generator / mobile unit is suit for any applications such as :
- Ozone fumigation, Clinic, Hospital, Clean room.
- Water disinfection, Field test, Storage tank.
- Odor removal, Toilet, Cold storage.

Mobile unit can serve multi needs for your business.

Water Filtration / Reverse Osmosis

       

การกรองน้ำด้วยระบบรีเวิร์สออซโมซิส น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวิร์สออซโมซิสเหมาะสำหรับ :
1. การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำดื่มทั่วไป
2. น้ำที่ใช้ในกระบวนการทำอาหารและเครื่องดื่ม
3. น้ำที่ใช้ในกระบวนการ หอลดความร้อน (cooling tower)
4. น้ำที่เตรียมเพื่อการล้างไต
5. น้ำที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์
6. น้ำที่ใช้ในกระบวนการชุบโลหะ

การกรองน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส เป็นระบบการกรองที่ละเอียดที่สุด 0.0001 ไมครอน น้ำ RO ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และแร่ธาตุทุกชนิด โดยคุณสมบัติทางเคมี น้ำ RO มีสภาพคล้ายกับน้ำฝนมากที่สุด น้ำ RO จึงเหมาะสำหรับ เป็นน้ำดื่ม เป็นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา เป็นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ระบบรีเวอร์สออสโมซิส ขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน สำนักงาน และกิจการทั่วไป

การติดตั้งระบบรีเวิร์สออซโมซิสจะต้องกระทำโดยผู้มีความเชี่ยวชาญและข้อมูลของน้ำดิบเท่านั้น

RO is the finest filtration system ( 0.0001 micron ) that allow only water molecular pass through its membrane. RO water is free from any contaminant also mineral. RO water's property is almost the same as rain water as well as its taste. RO water is good for : Drinking, Pharmacutical, Food processing, Semi conductor, Electroplating.

Reverse Osmosis small set is very easy to install in the kitchen, school, office, hotel, coffee house. Also RO is very cheap and worth for whole family.

RO small set / capacity : 120 - 2000 L per day
RO medium set / capacity : 6000 - 24000 L per day
RO industrial set / capacity : 2000 L per day up
RO for industrial must be designed from raw water data. Installation is also held by expertist.

Water Filtration / Ultra Filter

การกรองน้ำในระบบอัลต้า ใช้เพื่อกรองน้ำผิวดิน เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในกระบวนการตกตะกอน ประสิทธิภาพของระบบอัลต้าขึ้นอยู่กับ :
1. ชนิดและคุณภาพของใส้กรอง
2. ความขุ่น
3. การออกแบบระบบล้างใส้กรอง
4. การออกแบบระบบกรองขั้นต้น

การกรองด้วยระบบอัลต้า ระบบกรองน้ำอัลต้า มีประสิทธิภาพดังนี้
1. ใช้เป็นระบบกรองน้ำดื่ม (คุณภาพมาตรฐานน้ำดิบเท่ากับน้ำประปา)
2. ใช้เป็นระบบกรองนำก่อนระบบรีเวิร์สออซโมซิสเพื่อยืดอายุแมมเบรน
3. ใช้แทนระบบกรองทราย เพื่อลดการใช้น้ำในการล้าง
4. ใช้ลดเชื้อแบคทีเรียแทนระบบแสงอัลตร้าไวโอเลต
5. ใช้ลดตะกอนแขวนลอยในน้ำ

Water Filtration / Ultra filter is used to clarify ground water instead of chemical process. Anyway, to maximize utilization of ultra filter depending on :
1. Type of halow fiber material
2. Quality of halow fiber
3. Raw water's turbidity
4. Pre-treatment
5. Installation design
6. Cleaning process

Ultra filter will be more used in the future. UF membrane is the most important part which is imported, expensive and low quality. UF utilization must be suggested by experienced expertist only. Ultra filter was seldom sucessfully utilized. It is very easy to clog.

Ozone Application in Air Treatment

การใช้ก๊าซโอโซนในห้องติดเครื่องปรับอากาศ ปัญหาของห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศคือ การสะสมของฝุ่นละออง และเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่สามารถกระจายในอากาศและติดต่อสู่ผู้อื่นที่ใช้ห้องร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ก๊าซโอโซนในความเข้มข้นเพียง 0.05 ppm.สามารถกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้มากกว่า 90% ภายในเวลา 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นนี้ อยู่ในระดับที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ

การใช้ก๊าซโอโซนในห้องปรับอากาศจะทำให้ผู้อยู่ในห้องรู้สึกสบาย ปลอดโปร่ง เพราะปราศจากเชื้อโรคและกลิ่นต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจรู้สึกสบาย นอกจากนั้นแล้วยังช่วยยืดอายุการอุดตันของคอยน์เย็น และทำให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานในที่สุด

Air-conditioning room causes building sickness, because fungi, bacteria or virus that accumulated in the fin will be spreaded around when air-con is on. Dirty air-con generates bad odor and harmful sickness like T.B. Ozone generator is installed near air inlet of air-con to let the ozone pass through the fin and kill all germs. Germs will be eliminated more than 90% within 2 hrs. Ozone-air-con room will keep fresher air and toxic free at all time, moreover less cleaning and energy saving.

Ozone Application in Air Treatment / Air-con room

การใช้โอโซนในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยการใช้ก๊าซโอโซนทำปฏิกริยากำจัดกลิ่นจะต้องใช้การคำนวณปริมาณก๊าซโอโซน กับขนาดของห้อง เพื่อให้เหมาะสมกับความรุนแรงของกลิ่นที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปเครื่องผลิตก๊าซโอโซนจะทำงานร่วมกับเครื่องตั้งเวลา นอกจากนั้นการกระจายโอโซนและการถ่ายเทอากาศภายในห้องก็มีความสำคัญต่อการทำปฏิกริยากำจัดกลิ่น

Undesirable odor that generated in air-conditioning room is hard to remove. Ozone will oxidize that odor easily. Timer will be used to stop and start ozone generator in order to control the concentration of ozone residual. Also, circulation and ventilation are very important factor to be calculated.

Ozone Application in Air Treatment / Hydrocarbon

โอโซนในการกำจัดกลิ่นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ก๊าซโอโซนจะทำปฏิกริยากับสารทำละลายจำพวกทินเนอร์ ที่ส่งกลิ่นรุนแรงในโรงงาน โอโซนจะทำปฏิกริยาให้กลิ่นของทินเนอร์กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีพิษและกลิ่นน้อยลง การติดตั้งระบบโอโซนกำจัดกลิ่นในโรงงานขนาดใหญ่ จำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่ง เหล่านี้ :
1. ชนิดของเครื่องโอโซน
2. ความเข้มข้นของก๊าซโอโซน
3. การหมุนเวียนอากาศ และการระบายอากาศทิ้ง

การออกแบบการติดตั้งจะต้องกระทำโดผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

Printing industry uses a lot of solvent which generates aggressively smell at all time. Ozone is able to oxidize these hydrocarbons into carbondioxide which is less toxic. Being able to succesfully utilize ozone in such a big area opened-air needs :
1. Type of ozone generator
2. Concentration ( ppm )
3. Air circulation
4. Air ventilation
5. Installation

Design and calculation need to be done carefully by specialist only.

Ozone Application in Air Treatment / Scrubber

โอโซนกำจัดกลิ่นร่วมกับสครับเบอร์ การใช้โอโซนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดกลิ่นร่วมกับการใช้ละอองน้ำ ซึ่งเหมาพกับกลิ่นที่มีไอละอองปนร่วมอยู่ด้วยเช่น บู๊ธพ่นสีรถยนต์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

Ozonized water is pouring through chemical fume in scrubber to trap odor and dust before leave fresher air outside.
This is good for
- Paint booth
- Feed mill
- Any odor and dust pollutant.

Ozone Application in Water Treatment / Fishery / Hatchery

การใช้โอโซนบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง โอโซนถูกเลือกเป็นก๊าซที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง ด้วยที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค การกำจัดก๊าซพิษในน้ำ และทำให้น้ำใสเป็นประกาย อีกทั้งไม่ทิ้งสิ่งเป็นพิษตกค้าง และเหลือไว้เพียงอ๊อกซิเจน

ก๊าซโอโซนสามารถใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อปลาสวยงาม และบ่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมทั้งการเตรียมน้ำเพื่อไว้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำแทนสารเคมี เช่นคลอรีน

Ozone with under-water jet streamer will control water quality in a big pond. Ozone stabilizes disolved oxygen / pH / turbidity. Also aneorobic gas is detoxified which help to keep fish or shrimp fresh and healthty.

Ozone Application in Water Disinfection / Drinking water

โอโซนเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ก๊าซโอโซนจะถูกผสมลงในน้ำในกระบวนบรรจุลงขวดเพื่อทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ และบรรจุภัณฑ์ ทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดปราศจากเชื้อโรค และมีอายุในการจัดจำหน่ายได้นาน

Bottle water needs residual ozone to remove bio contamination while filling into the bottle. Ozone will enlast shelft life time and ensuring customer's safty.

Ozone Application in Water Treatment / Cooling Tower

โอโซนเพื่อการกำจัดตะกรันในหอผึ่งเย็น ปัญหาของคุณภาพน้ำในหอผึ่งเย็นก่อให้เกิดตะกรันในระบบท่อทั้งหมด ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ระบบโอโซนในการบำบัดน้ำสามารถให้ประสิทธิภาพคือ :
1.ทดแทนสารเคมี 100%
2. ประหยัดไฟฟ้า 5-20 %
3. ประหยัดน้ำ 30-50%
4. ลดการบำรุงรักษา 90%

การติดตั้งระบบโอโซนจะคืนทุนภายใน 18 เดือน

Water quality treatment in cooling tower by ozone is totall solution and Cost Saving. Ozone kills germs cause biofilm inside tube and heat exchanger wall results more energy consuming and bio corrosion Ozone reaction keeps soluble alkaline suspended in the water, eventhough it is concentrated. Ended - Results are :
1. Energy saving 5-20 %
2. Water saving 30-50 %
3. Chemical saving 100 %
4. Cleaning cost saving 90 %

Return of Investment ( ROI ) ia about 18 months.

Ozone Application in Water Disinfection / Utility water

โอโซนเพื่อการผลิตน้ำประปา ก๊าซโอโซนจะถูกนำมาใช้ในกระบวรการผลิตน้ำประปาเพื่อทดแทนสารเคมี ในกรณีต่างๆ เช่น
1. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คลอรีน
2. เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
3. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น ISO 14001

Ozone is selected to produce utility water for where
- Is difficult to transport chlorine.
- Environment awareness is watched.
- Customer's satisfaction is prioritised.

Utility water production process with ozone is always the answer. (water plant in the National Park Island)

Ozone Application in Water Disinfection / Hydroponics

โอโซนเพื่อเตรียมน้ำในการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ก๊าซโอโซนถูกนำมาใช้ในการกำจัดเชื้อโรคในน้ำประปา เพื่อให้น้ำสะอาดเพียงพอต่อการใช้ในแปลงปลูกผักไร้ดิน

Ozone to sterilize city water for hydroponics farm. City water may carry chlorine or harmfume fungi that effect to baby plants and root system. Remove chlorine with carbon filter and fungicide by ozone to ensure water cleanliness.
Copyright © 2018 by www.water-matter.com. All rights reserved. Vote